Gốc > Sản phẩm Luyện chữ đẹp > Vở luyện chữ đẹp >

VỞ LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

CÁC SẢN PHẨM VỞ LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

 

vo_luyen_viet_chu_dep_lop1_q3_120

 

VỞ TẬP CHÉP
LỚP 1

Vở Mẫu chữ lớp 1 - q3
(Vở tập chép lớp 1)

- Gồm 32 trang với các bài tập chép được sắp xếp theo chương trình SGK lớp 1.

vo-o-li-nghieng-dep_1_120

 

Vở 4 ô li nghiêng bìa bóng  

 - Dòng kẻ ô li nghiêng kích thước ô li chuẩn, giấy độ trắng cao chống lóa mắt, không nhòe, không thấm mực, bìa bóng, đẹp ... 

vo-o-li-vuong-dep_1_120

 

Vở 4 ô li vuông bìa bóng

    - Dòng kẻ ô li vuông kích thước ô li chuẩn, giấy độ trắng cao chống lóa mắt, không nhòe, không thấm mực, bìa bóng, đẹp...

vo_luyen_viet_chu_dep_lop1_q1_120

VỞ LUYỆN CHỮ LỚP 1

 

 Vở luyện chữ lớp 1 - q1

  - Mẫu chữ màu đỏ, có các chữ mờ để dễ dàng cho học sinh tô lại theo nét...
  - Có phần luyện tập các nét cơ bản...

 

 

vo_luyen_viet_chu_dep_lop1_q2_120

VỞ LUYỆN CHỮ LỚP 1

 

  

Vở luyện chữ lớp 1 - q2

  - Mẫu chữ màu đỏ, có các chữ mờ để dễ dàng cho học sinh tô lại theo nét...
  - Có phần luyện tập chữ nét thanh nét đậm...

 

 

vo_luyen_viet_chu_dep_mau_nghieng_120

VỞ LUYỆN CHỮ ĐẸP
MẪU NGHIÊNG

 

Vở luyện chữ đẹp mẫu nghiêng

   - Mẫu chữ nghiêng nét thanh nét đậm theo chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo.
  - Gồm 12 bài học thiết kế theo chương trình luyện chữ đẹp của trung tâm đề ra..

vo_luyen_viet_chu_dep_mau_dung_120


VỞ LUYỆN CHỮ ĐẸP
MẪU ĐỨNG

 

 Vở luyện chữ đẹp mẫu đứng

   - Mẫu chữ đứng nét thanh nét đậm theo chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  - Gồm 12 bài học thiết kế theo chương trình luyện chữ đẹp của trung tâm đề ra...

vo_luyen_viet_chu_dep_mau_hoa_120


VỞ LUYỆN CHỮ ĐẸP
MẪU HOA

 

Vở luyện chữ đẹp mẫu hoa

   - Mẫu chữ hoa nghiêng và đứng nét thanh nét đậm theo mẫu chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo
  - Các trang vở được thiết kế song song hai mẫu chữ để luyện tập...

 

vo_luyen_viet_chu_dep_vo_oli_vuong_120VỞ 4 Ô LI NGHIÊNG

Vở 4 ô li nghiêng

   - Dòng kẻ ô li nghiêng kích thước ô li chuẩn, giấy độ trắng cao chống lóa mắt, không nhòe, không thấm mực...

 

vo_luyen_viet_chu_dep_vo_oli_nghieng_120

VỞ 4 Ô LI VUÔNG

 

 

Vở 4 ô li vuông

    - Dòng kẻ ô li vuông kích thước ô li chuẩn, giấy độ trắng cao chống lóa mắt, không nhòe, không thấm mực...

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đương Ánh @ 11:03 07/04/2011
Số lượt xem: 28468
Số lượt thích: 2 người (nguyễn thị ngọc thư, Phạm Thu)
Avatar

Òa, ở đây có rất nhiều loại vở luyện chữ đẹp rất đáng tham khảo. Tìm hiểu phần giới thiệu thấy hướng dẫn cách viết chữ đẹp rất hay. Em sẽ tìm mua để luyện tập. 

 
Gửi ý kiến