Luyện viết nét cơ bản 1

Nguồn: http://chudep-anhduong.com.vn
Người gửi: Nguyễn Đương Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:31' 27-03-2011
Dung lượng: 92.8 KB
Số lượt tải: 981
Mô tả: - Đặt bút trên ĐK đậm ở góc ô - Đưa lên một nét theo hướng xiên phải đến ĐK 2 - Kéo xuống nét xổ trùng với ĐK dọc đến ĐK đậm - Tiếp tục đưa xiên lên rồi kéo xuống như vậy đến hết dòng.
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Oanh)
 
Gửi ý kiến